AAA
Zoek
 
 
 
 

HULPVERLENING EN REVALIDATIE

 
De regionale instellingen en hun dependances (centra) houden zich bezig met hulpverlening en revalidatie aan slechtzienden en blinden van alle leeftijden:
- advies en consultatie
- voorlichting en informatie
- hulpmiddelen: informatie en advies
- dagrevalidatie en ambulante revalidatie (thuisbegeleiding)
- intramurale revalidatie (dag- en nachtopvang, alleen in de instellingen).
Bartiméus algemene informatie


Bartiméus

Bartiméus infolijn (voor alle vestigingen): 088 - 88 99 888

e-mail: info@bartiméus.nl  / Website: www.bartiméus.nl
Voorzitter Raad van Bestuur: mevrouw drs. Jopie Nooren.
Sectordirectie Wonen: mevrouw S. Muijrers
Sectordirectie Onderwijs: de heer J. Berghuis
Voor alle informatiespreekuren ga naar: www.bartimeus.nl/informatiespreekuren

Bartiméus zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen die slechtziend of blind zijn te verbmeveteren. Met persoonlijk advies, ondersteuning en kennisoverdracht. Hoe dat gebeurt, bepaalt de cliënt zelf. Hij voert de regie over zijn leven en maakt daarin zijn eigen keuzes. Vanuit diverse vestigingen ondersteunen wij de cliënt op maat in zijn eigen omgeving.

Bartiméus biedt verschillende woonvormen, onderwijs, dagbesteding, begeleidt werken en vrije- tijdsbesteding voor mensen met een visuele (en verstandelijke) beperking. Van kortdurende ondersteuning tot 24 uurszorg. Bartiméus heeft speciale afdelingen voor kinderen en jongeren met de ziekte van Batten-Spielmeyer-Vogt en voor doofblinde mensen.
 
Naast voorzieningen voor wonen, arbeid, dagactiviteiten en therapie, beschikt Bartiméus over een centrum voor diagnostiek en advisering ten behoeve van externe cliënten. Hierbij gaat het veelal om cliënten die woonachtig zijn binnen andere (zorg) instellingen. Sector Dienstverlening biedt dienstverlening aan mensen met een visuele beperking met daarnaast een verstandelijke beperking, psychogeriatrische problematiek, psychiatrische problemen of niet-aangeboren hersenletsel. Onderzoeken worden veelal op locatie verricht. Medewerkers van verschillende disciplines zijn aan Dienstverlening verbonden.

Bij Bartiméus heeft onderwijs aan slechtziende of blinde kinderen en jongeren de volle aandacht. Op onze scholen geven wij speciaal basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Maar liever nog komen we bij de leerling op zijn eigen school om ondersteuning en advies te geven. Want pas dan krijgt de integratie van mensen me een visuele beperking echt vorm. Daarnaast verzorgen wij cursussen en trainingen aan zowel leerlingen, ouders en leraren. Ook kunnen wij ondersteunen bij loopbaanadvies of stagebegeleiding. Onze scholen bevinden zich in Zeist, Doorn, Lochem en Ermelo (beroepsonderwijs).

Klanten met een visuele en/of verstandelijke beperking kunnen terecht in onze werkplaatsen voor dagbesteding (al dan niet) met werk- of productiedruk naar vermogen. De activiteiten zijn gericht op ontwikkeling, activering, beleving, onderhouden van vaardigheden en productie- dienstverleningsgerichte betaalde arbeid. Bartiméus biedt drie categorieën arbeidsmatige dagbesteding.

Bartiméuslocaties

Bartiméus Almere
Spoordreef 24a
1315 GP Almere
telefoon: 036 - 54 80 180


Bartiméus Amsterdam
Osdorperban 11a
1068 LD Amsterdam
Bartiméus infolijn: 088 - 88 99 888
telefoon receptie locatie: 020 - 667 68 30 

Bartiméus Arnhem
Kadestraat 3
6811 CA  Arnhem
Bartiméus infolijn: 088 88 99 888
e-mail: info@bartiméus.nl / website: www.bartimeus.nl

Bartiméus Den Haag
Laan 20
2512 GN Den Haag
Bartiméus infolijn: 088 99 888
telefoon receptie locatie: 070 - 311 78 33
Informatiespreekuur: iedere donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur binnenlopen zonder afspraak voor persoonlijk advies en informatie. Als dit beslist niet schikt, kunt u ook bellen voor een afspraak op een ander tijdstip.

Bartimeus Deventer
Mr H.F. de Boerlaan 38a (3e etage)
7417 DB Deventer
Bartiméus infolijn: 088 - 88 99 888
Informatiespreekuur: elke woensdagochtend van 10.00 uut tot 12.00 uur.

Bartiméus Doorn
Bezoekadres: Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn
Bartiméus infolijn: 088 - 88 99 888

Bartiméus Ermelo
Putterweg 140
3851 VG Ermelo
telefoon: 0341 - 55 05 66
Het Bartiméus Servicepunt in Ermelo is wekelijks geopend op dinsdagmiddag van 13.00 uur - 15.00 uur. Het Servicepunt biedt een gevarieerd en actueel aanbod van de meest gebruikte dagelijkse hulpmiddelen van onder andere de firma's Slechtziend.nl en Worldwide Vision. De meeste hulpmiddelen kunnen direct worden gekocht en meegenomen.

Bartiméus Gouda
Middenmolenplein 266
2807 GV Gouda
telefoon: 010 - 33 31 888

Bartiméus Hengelo
Lodewijkstraat 30
7553 LB  Hengelo
telefoon: 088 88 99 888
Postadres: Dr H.F. de Boerlaan 38a
7417 DB  Deventer
Informatiespreekuur: iedere 3e dinsdag van de maand van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Bartiméus Lochem
Graanweg 1b
7242 AT Lochem
Bartiméusinfolijn: 088 - 88 99 888
telefoon receptie locatie: 0573 - 28 90 20

Bartiméus Zeist
Van Renesselaan 30a
3703 AJ Zeist
Postbus 1003
3700 BA Zeist
Bartiméus infolijn: 088 - 88 99 888

Bartiméus Zwolle
Dr. Hengeveldweg 2
8025 AK Zwolle
(gele ingang van het gebouw Hengeveldcollege)
Bartiméus infolijn: 088 - 88 99 888
 

Kalorama

Centrum voor Doofblinden
Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX Beek-Ubbergen.
telefoon: 024 - 684 77 77
e-mail: info.cvdb@kalorama.nl  / website: www.kalorama.nl    
Kalorama biedt diverse revalidatiemogelijkheden aan volwassenen met auditief-visuele beperkingen. Communicatie, zelfstandigheid, psychisch functioneren en contact met lotgenoten zijn kernbegrippen. Revalidatie wordt ambulant, via de deeltijdbehandeling of via tijdelijk of permanent wonen geboden. Een productencatalogus is per e-mail aan te vragen.
Manager: Els Peters.
 

Koninklijke Kentalis

Postbus 7, 5270 BA  St. Michielsgestel
tel: 073 – 558 81 40
website: www.kentalis.nl  / doofblindheid@kentalis.nl
Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben.Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daaom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Samen komen we verder.
Voor mensen met een beperking in horen en zien hebben wij alle kennis en ervaring in huis om hen op maat te ondersteunen. Ook wanneer daarnaast sprake is van andere beperkingen. Wij zijn er voor mensen met aangeboren of verworven doofblindheid, van jong tot oud. Ook  het sociale netwerk en professionals van andere organisaties die mensen  met doofblindheid ondersteunen kunnen een beroep op ons doen.
 

Robert Coppes Stichting

Vlasmeersestraat 38a, 5261 TD Vught
telefoon: 073 - 657 91 57
e-mail: info@robbertcoppes.nl / website: www.robbertcoppes.nl 
De Robert Coppes Stichting ondersteunt volwassenen die een visuele beperking en meestal ook bijkomende beperkingen hebben. Juist die combinatie van beperkingen maakt het leven vaak complex. De Robert Coppes Stichting biedt specialistische begeleiding aan huis in vrijwel heel Zuid-Nederland (inclusief een groot deel van Gelderland). We hebben regioaal werkende teams vanuit Sittard, Vught, Breda en Nijmegen.
In Vught zijn woonvoorzieningen voor begeleid wonen en drie locaties voor dagbesteding. Daarnaast biedt de Robert Coppes Stichting een Revaliderend Zorgprogramma, Volledig Pakket Thuis en allerlei trainingen om te zorgen dat mensen zoveel mogelijk greep op hun eigen leven kunnen houden.
We werken "Op z'n Coppes": betrokken, kleinschalig en "Eigenwijs".
 

Koninklijke Visio

Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Bestuurs en Bedrijfsbureau
Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen
Postbus 1180, 1270 BD Huizen
telefoon: 088 - 585 50 00
e-mail: info@visio.org / website: www.visio.org                                                                                                           
                                                                                           
Voorzitter Raad van Bestuur: mevrouw Margreeth Kasper de Kroon.

Koninklijke Visio wil zelfstandigheid, ontwikkeling en welzijn van mensen met een visuele beperking bevorderen. Zij moeten zo goed mogelijk aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen. Daartoe levert Koninklijke Visio op professionele wijze in heel Nederland verschillende diensten zoals onderzoek, wonen & dagbesteding, onderwijs, revalidatie, behandeling, begeleiding, informatie en voorlichting.
 

Adressen Revalidatie 

Visio, Hettenheuvelweg 41-43, 1101 BM Amsterdam
telefoon: 088 - 585 57 00 / e-mail: amsterdam@visio.org   
Geen inloopspreekuur maar bezoek op afspraak                                                   
 
Visio, Waldeck-Pyrmontstraat 31, 7315 JH Apeldoorn
telefoon: 088 - 585 62 00 / e-mail: apeldoorn@visio.org  
Algemeen telefonisch spreekuur iedere woensdag van 09.00 - 12.00 uur
ICT-inloopspreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van 15.00 uur tot 16.30 uur
 
Visio Het Loo Erf, Intensieve revalidatie
Waldeck Pyrmontstraat 31, 7315 JH Apeldoorn
telefoon: 088 585 62 00 / e-mail: apeldoorn@visio.org
 
Visio, Heerbaan 14-40, 4817 NL Breda
telefoon: 088 – 585 87 00 / e-mail: breda@visio.org
Inloopspreekuur: iedere vrijdag (zonder afspraak) van 09.00 - tot 12.00 uur
Inloopspreekuur ICT (zonder afspraak) eerste vrijdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur
Telefonisch spreekuur verstandelijke beperking: donderdag van 08.30 tot 13.00 uur: voor vragen over (het begeleiden van) mensen met een verstandelijke- en visuele beperking.
 
Visio, Bordewijklaan 3, 2591 XR Den Haag
telefoon: 088 - 585 92 00 / e-mail: denhaag@visio.org                                                                        
Geen inloopspreekuur maar bezoek op afspraak.

Visio, p/a Revalidatiecentrum Drechtstede
Berkenhof 100, 3319 WB Dordrecht
contact- en correspondentieadres:
telefoon: 088 585 97 00 / email: visiodordrecht@visio.org
Visio biedt revalidatieactiviteiten zoals trainingen en groeps-- en individuele gesprekken zo dicht mogelijk bij u in de buurt aan.
In Dordrecht kunt u terecht op de Berkenhof 100. De onderzoeksactiviteiten zijn op de Schiedamse Veste 158 in Rotterdam.                                 

Visio, Dr Holtroplaan 15-39, 5652 XR Eindhoven
telefoon: 088 - 585 88 80 / e-mail: eindhoven@visio.org
U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor informatie via telefoon: 088 - 585 88 80.
Spreekuur ICT: woensdag van 08.30 - tot 12.30 uur.
 
Visio, Stationspark 2, 4462 DZ Goes
telefoon: 088 585 95 00 / e-mail: goes@visio.org
Algemeen spreekuur: neem op werkdagen contact op voor alle vragen en informatie over hulpmiddelen.
Wilt u een adviesgesprek op locatie of op afstand? Bel dan voor een afspraak.

Visio, Rijksstraatweg 61, 9752 AC Haren
telefoon: 088 - 585 70 00 / e-mail: visioharen@visio.org
Telefonisch spreekuur op woensdag via 088 - 585 62 00 van 09.00 tot 12.00 uur.
Algemeen telefonisch spreekuur: (in de plaats van een inloopspreekuur) woensdag van 09.00 tot 12.00 uur. Bel naar 088 - 585 62 00 met al uw vragen over slechtziendheid. Of neem voor een afspraak op onze locatie contact op via 088 - 585 70 00.
Inloopspreekuur ICT: iedere laatste woensdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.
 
Visio, Gildestraat 3, 1704 AG Heerhugowaard
telefoon: 088- 585 90 00 / e-mail: heerhugowaard@visio.org 
Geen inloop spreekuur maar bezoek op afspraak.

Visio, Het Haagje 133, 7902 LE Hoogeveen
telefoon: 088 - 585 69 00 / e-mail: hoogeveen@visio.org 
Inplaats van een wekelijks inloopspreekuur is er een telefonisch spreekuur. Bel op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur naar 088 - 585 62 00 met al uw vragen over slechtziendheid. Neem voor een afspraak op locatie contact op met de afdeling planning via 088 - 585 71 11. Zij zijn bereikbaar tussen 09.00 - 17.00 uur.
 
Visio, Tadingastraat 4, 8932 PJ Leeuwarden
telefoon: 088 - 585 73 00 / e-mail: leeuwarden@visio.org 
Inplaats van een wekelijks inloopspreekuur is er een telefonisch spreekuur. Bel op woensdag van 13.30 - 16.30 uur naar 088 - 585 62 00 met al uw vragen over slechtziendheid. Neem voor een afspraak op locatie contact op via 088 585 73 00.                                                                   

Visio, Parmentierweg 6, 2316 ZN Leiden
contact- en correspondentieadres:
Parmentierweg 6, 2316 ZM Leiden
telefoon: 088 - 585 92 00 / e-mail: leiden@visio.org  
Geen inloopspreekuur maar bezoek op afspraak
 
Visio, Javastraat 104, 6524 MJ  Nijmegen
telefoon: 088 – 585 89 40 / e-mail: nijmegen@visio.org
Inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur
Algemeen inloopspreekuur: om de week op vrijdag in de even weken van 13.00 tot 15.30 uur
ICT inloopspreekuur: op diverse vrijdagn van 14.00 tot 15.00 uur. Kijk voor data op www.visio.org.
Low Vision & Revalidatiespreekuren op afspraak: in ziekenhuizen in Elst, Boxmeer en Nijmegen. Kijk voor data op www.visio.org.
 
Visio, Schiedamse Vest 158, 3011 BH Rotterdam
telefoon: 088 - 585 97 00 / e-mail: rotterdam@visio.org 
Inloopspreekuur Advies en ICT: iedere laatste donderdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur.
 
Visio, Arendstraat 1a, 6135 KT Sittard-Geleen
telefoon: 088 - 585 88 00 / e-mail: sittardgeleen@visio.org  
Algemeen inloopspreekuur: iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Inloopspreekuur ICT: iedere laatste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.30 uur.
Inloopspreekuur ergotherapie: iedere maandag van 13.30 tot 15.30 uur.

Visio Het Loo Erf
Walbeck Pyrmontstraat 31, 7315 JH Apeldoorn
tel: 088 - 585 62 00
e-mail: apeldoorn@visio.org / website: www.visio.org
Landelijk revalidatiecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Adviescentrum
voor geavanceerde apparatuur voor thuis-, studie-, en werksituatie, adl. low vision, 
tv-leesloepen. Research en innovatie.

Visio, Vlasmeersestraat 99, 5261 TB Vught
tel: 088 585 88 80 email: eindhoven@visio.org / www.visio.org
Algemeen spreekuur: neem op werkdagen contact op voor alle vragen en informatie over hulpmiddelen
Wilt u een adviesgesprek op locatie? Bel dan voor een afspraak.
Spreekuur ICT: woensdag van 08.30 tot 12.30 uur. U kunt op oneven weken in Vugt terecht en op even weken in Eindhoven. Lees meer over dit spreekuur op www.visio.org.
Spreekuur Kind & Jeugd: dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur, donderdag van 15.00 tot 17.00 uur.
Spreekuur verstandelijke beperking dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 15.00 tot 17.00 uur: voor vragen over (het begleiden van) mensen met een verstandelijke- en visuele beperking.
                                                                             

Steunpunten  

Steunpunten regio Noord-Nederland, Flevoland en Utrecht

Visio steunpunt Amstelveen
ZHA Eyescan Oogzorgkliniek
Amstelring gebouw (tegenover ziekenhuis Amstelland) tweede etage.
Laan van de helende meesters 431, 1186 DK Amstelveen
Spreekuur: om de twee weken op maandag, in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de kliniek en op doorverwijzing van de oogarts

Visio steunpunt Amsterdam
Academisch Medisch Centrum (AMC)

Polikliniek Oogheelkunde, Meibergdreef 9, 1105 AZ  Amsterdam
Spreekuur: een keer per maand op woensdag, in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de polikliniek Oogheelkunde en op door verwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Amsterdam
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)
Polikliniek Oogheelkunde, Oosterpark 9, 1105 AZ  Amsterdam
Spreekuur twee keer per maand op wisselende dagen, in samenwerking met Low Vision Totaal. Alleen voor patiënten van de poli Oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.
 
Visio steunpunt Amsterdam
VU Medisch Centrum
Polikliniek Oogheelkunde, Boelelaan 1117, 1081 HV  Amsterdam
Spreekuur om de twee weken op maandag, in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de poli Oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Amsterdam
Bergmann Clinic Amsterdam

Hettenheuvelweg 45-47, 1101 BM Amsterdam
Spreekuur: twee keer per maand op maandag of donderdag, in samenwerking met Elvea.
Alleen voor patiënten van het ziekenhuis en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Haarlem
Gebouw Haerlemmerpoort Haarlem

Amsterdamsevaart 268, 2032 EK Haarlem
Spreekuur: u kunt iedere dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur onze locatie in Haarlem op afspraak bezoeken. Maak telefonisch een afspraak bij Visio Heerhugowaard via 088 - 585 90 00 en vraa naar de afdeling Advies. Daar kunt u terecht ook voor meer informatie.

Visio steunpunt Haarlem
Bergmann Clinic Haarlem

Amsterdamsevaart 268, 2032 EK Haarlem
Spreekuur: om de twee weken op vrijdag. In samenwerking met Ergra. Alleen voor patiëntn van het OMC en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Haarlem
Spaarne Gasthuis Noord Haarlem

Polikliniek Oogheelkunde, Vondelweg 999, 2026 BW  Haarlem
Spreekuur: twee keer per maand, op dinsdag of woensdag, in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Heerhugowaard
OCNH Oogcentrum NoordHolland

Gildestraat 10, 1074 AG Heerhugowaard
Spreekuur: twee keer per maand op woensdag, in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de polikliniek Oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Hoofddorp
Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp

Spaarnepoort 1, 2134 TM  Hoofddorp.
Spreekuur: twee keer per maand op donderdag, in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Hoorn
Dijklander Ziekenhuis

Maelsonstraat 3, 1624 NP  Hoorn
Visio is aanwezig tijdens de Low Vision spreekuren op donderdag. Deze zijn alleen te bezoeken op verwijzing van de oogarts.
Verder is het mogelijk een aparte afspraak te maken met Visio-locatie Hoorn aan de Maelsonstraat 5 (boven de huisartsenpost), ook op donderdag.
Neem daarvoor contact op met de afdeling Advies van Visio Heerhugowaard. telefoonnummer 088 585 90 00.

Visio steunpunt Zaandam
Oogheelkundig Medisch Centrum (OMC)

H. Gerhardstraat 10, 1502 CK Zaandam.
Spreekuur: eens per maand op donderdag, samen met Low Vision/Jongsma Medical. Bel met Judith Jongepier van Jongsma Medical via
085 489 15 00 voor een afspraak. Een verwijzing van een oogarts is noodzakelijk.


Steunpunten regio Zuid-Holland
         
                                      
Visio steunpunt Cappelle a/d IJssel
p/a IJsselland Ziekenhuis, polikliniek oogheelkunde
Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC Cappelle a/d IJssel
telefoon: 010 258 59 60
Spreekuur: dinsdag van 09.00 - 12.00 uur op even weken.

Visio steunpunt Delft
Locatie Reinier de Graaf Gasthuis.
Polikliniek oogheelkunde
Reinier de Graafweg 3/11, 2625 AD Delft
Spreekuur: eens per twee weken op donderdag in, samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Den Haag
Haaglanden Medisch Centrum (HMC), locatie Westeinde

Polikliniek Oogheelkunde, Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag
Spreekuur: een per vier weken op vrijdag, in samenwerking met Elvea. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Den Haag
Haga Ziekenhuis, locatie Leyweg

Polikliniek Oogheelkunde, Leyweg 275, 2545 CH  Den Haag
Spreekuur: om de twee weken op woensdag, in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Gorinchem
Beatrix Ziekenhuis, Banneweg 57, 4202 AA Gorinchem
Spreekuur: op afspraak. In samenwerking met het Oogzorgnetwerk.

Visio, steunpunt Leiden
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden
Spreekuur: eens per maand op de vrijdag, in samenwerking met Elvea. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Leiderdorp
Downpolikliniek Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

Simon Smitweg 1, 2353 GA  Leiderdorp
Spreekuur: om de maand in samenwerking met het Alrijne Ziekenhuis en VU Amsterdam. Alleen op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Leidschendam
Haaglanden Medisch Centrum (HMC) locatie Antoniushove

Burg. Banninglaan 1, 2262 BA Leidschendam
Spreekuur: een per vier weken op woensdag, in samenwerking met Elvea. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Rotterdam
Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500, 3045 PM  Rotterdam
Telefoon: 010 461 69 35
Spreekuur: iedere derde woensdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op met Visio via 088 585 97 00 of met de polikliniek oogheelkunde van het Sint Franciscus Gasthuis via 010 461 69 35.

Visio, steunpunt Spijkenisse Medisch Centrum
Ruwaard van Puttenweg 500, 3101 GZ Spijkenisse
Telefoon: 0181 685 590
Spreekuur: eens per maand op de polikliniek oogheelkunde in samenwerking met Ergra. Bezoek op afspraak en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, Steunpunt Zoetermeer
Het Lange Land Ziekenhuis
Polikliniek oogheelkunde, Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer
Telefoon: 079 346 25 52
Spreekuur: eens per maand op vrijdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur in samenwerking met van Nes Optiek. Alleen voor patiënten voor de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.


Steunpunten regio Zuid-Nederland


Visio, steunpunt Arnhem-Velp
Kliniek Velp, polikliniek oogheelkunde
President Kennedylaan 100, 6883 AZ  Velp
Telefoon: 088 585 89 40
Spreekuur: op donderdag in de oneven weken, in samenwerking met Elvea. Alleen op afspraak en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Boxmeer
Maaslandziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1, 5835 DV  Boxmeer
Spreekuur: maandelijks op een donderdag, alleen op afspraak en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Breda
Oogheelkunde Amphia Ziekenhuis
Langendijk 75, 4819 EV  Breda
Telefoon: 076 595 10 77
Spreekuur: een á twee keer per maand op maandag van 9.00 tot 15.30 uur, in samenwerking met Elvea. 

Visio, steunpunt Brunssum
Zuyderland Medisch Centrum, Prins Hendriklaan 376, 6443 AE Brunssum
Balienummer 3.01, kamer 7 - op de 3e etage. 
Spreekuur: wekelijks op woensdag van 09.00 tot 12.00 uur, in samenwerking met Ergra Low Vision, allen op afspraak via 070 311 40 70 (Ergo Low Vision) en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Den Bosch
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ  Den Bosch
Spreekuur: alleen op afspraak en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Kerkrade
Zuyderland Medisch Centrum

Begane grond, wachtruimte 2, kamer 11 en 12
Wijngracht 45, 6461 AL  Kerkrade
Spreekuur: in de oneven weken op dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur, in samenwerking met Erga Low Vision, alleen op afspraak via 070 311 40 70 (Erga Low Vision) en op doorverwijzing van de oogarts

Visio steunpunt Nijmegen
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100, 6532 SZ Nijmegen
Spreekuur: maandelijks op een woensdag, alleen op afspraak en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Roermond
Laurentius Ziekenhuis

Mgr Driessenstraat 6, 6043 CV  Roermond
Polikliniek oogheelkunde, kamer 9 (routenummer 0.043)
Telefoon: 088 585 88 00
Spreekuur: de eerste en derde vrijdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur op afspraak via 088 - 585 88 00

Visio steunpunt Roosendaal
Bravis Ziekenhuis

Boerhaavelaan 25, 4708 AE  Roosendaal
Telefoon: 088 707 84 30
Spreekuur: gemiddeld eens per maand op donderdag van 09.00 tot 15.30 uur in samenwerking met Elvea.  

Visio steunpunt Tilburg
St Elisabeth Ziekenhuis

Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC  Tilburg
Telefoon: 013 221 36 20
Spreekuur: één à twee keer per maand op maadag van 09.00 tot 15.30 uur, in samenwerking met Elvea.

Visio steunpunt Uden
Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden
Spreekuur: alleen voor patiënten van de Maashorst Oogkliniek, op doorverwijzing van de oogarts en in samenwerking met Elvea.

Visio steunpunt Venlo
VieCurie locatie Venlo, Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
Spreekuur: alleen op afspraak en op doorverwijzing van de oogarts


Steunpunten regio Noord-Nederland


Visio steunpunt Apeldoorn
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
Oogpoli
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ  Apeldoorn
Telefoon: 055 581 18 12
Spreekuur: eens in de vier weken op vrijdag, in samenwerking met Elvea. Een afspraak is alleen mogelijk op doorverwijzing van de oogarts.


Visio, steunpunt Dokkum
Oog en Welzijn
, gebouw De Donger
Birdaarderstraatweg 72-j, 9101 DC  Dokkum
Telefoon: 0519 76 00 88
Spreekuur: eens in de twee weken (oneven weken) op maandag. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Drachten
Nij Smellinghe

Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
Telefoon: 0512 588 888
Spreekuur: een in de vier weken op vrijdag (oneven weken), in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Emmen
Trant Zorggroep, ziekenhuis locatie Scheper

Boermarkeweg 60, 7824 AA  Emmen
Telefoon: 0591 691 911
Spreekuur: eens per maand (even weken) op de dinsdag. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Enschede
Medisch Spectrum Twente
Koningsplein 1, 7512 KZ  Enschede
Telefoon: 053 487 27 30
Spreekuur: eens in de twee weken op vrijdag, in samenwerking met Ergra. Een afspraak is alleen mogelijk op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Groningen
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen
telefoon: 050 361 61 61
spreekuur: wekelijks op maandag. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Heerenveen
p/a Ziekenhuis De Tjongerschans

Thialfweg 44, 8441 PW  Heerenveen
Telefoon: 0513 685 685
Spreekuur: eens per twee weken op vrijdag (even weken), in samenwerking met Egra. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Leeuwarden
Medisch Centrum Leeuwarden

Henri Dunantweg 2, 8934 AD  Leeuwarden
Telefoon: 058 286 66 66
Spreekuur: eens per twee weken (even weken) op de woensdag, in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Scheemda
Ommerlander Ziekenhuis Groningen
Pastorieweg 1, 9679 BJ  Scheemda
Telefoon: 088 066 10 00
Spreekuur: eens per maand op dinsdag, in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Sneek
Antonius Ziekenhuis Sneek

Bolswarderbaan 1, 8601 ZK  Sneek
Telefoon: 0515 488 888
Spreekuur: eens per twee weken (oneven weken) op maandag, in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde en op doorverwijzing van de oogarts.

Visio, steunpunt Zutphen
Gelre Ziekenhuis Zutphen

Polikliniek oogheelkunde
Den Elterweg 77, 7207 AE  Zutphen
Telefoon: 055 581 18 12
Spreekuur: eens per vier weken op vrijdag, in samenwerking met Elvea. Een afspraak is alleen mogelijk op doorverwijzing van de oogarts.


 
 
What do you want to do ?
New mail
 
 
ANVVB
Postbus 207
3940 AE Doorn
E. secretariaat@anvvb.nl
   
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 ANVVB All rights reserved.
Gerealiseerd door Smart FMS