AAA
Zoek
 
 
 
 

WOONVOORZIENINGEN

 
WOONVOORZIENING ALGEMEEN
 
Bartiméus
 
Bartiméus, Zeist
Utrechtseweg 84, 3702 AD Zeist
Postbus 1003, 3700 BA Zeist
Bartiméus infolijn: 088-88 99 888
e-mail: info@bartimeus.nl  /website: www.bartimeus.nl   
Ontwikkelingsgericht Wonen biedt ondersteuning die gericht is op ontwikkeling van kinderen en jongeren met een visuele beperking of met een meervoudige beperking. Er is ook een logeerhuis, waar logeerfaciliteiten aan kinderen en volwassenen worden aangeboden. Verder is er activiteitenbegeleiding beschikbaar, waar cliënten zowel in groepsverband als individueel gebruik van kunnen maken. De gevarieerde activiteiten hebben voornamelijk een zinvolle tijdsbesteding en voor een deel activering tot doel.
Clustermanager: Antoon van der Kamp.
 
Bartiméus Ermelo
Bezoekadres: Putterweg 140
Postbus 14, 3850 AA Ermelo
telefoon: 0341 - 49 83 00 / e-mail: wonen@bartimeus.nl   
Bartiméus Ermelo biedt: huisvesting, verzorging
en (agogische) begeleiding aan volwassen Slechtzienden en Blinden die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, Ambulante Woonbegeleiding, Dagverzorging en Expertise.
 
Bij Bartiméus Wonen horen:
a. Drie woonvormen, te weten, Boszoom,
’t Drieluik en de Wittenborgh en het Verzorgingshuis Henriëtte van Heemstra.
b. Ambulante woonbegeleiding:
ondersteuning voor mensen met een visuele handicap die zelfstandig wonen.
c. Dagverzorging:
dagverzorging wordt aangeboden in het verzorgingshuis en is bedoeld voor oudere Slechtzienden en Blinden die nog zelfstandig wonen.
d. Expertisecentrum:
overdracht van zorg- en woonexpertise ten
behoeve van mensen met een visuele handicap.
 
Kalorama Centrum voor Doofblinden
Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX Beek-Ubbergen
telefoon: 024 - 684 77 77 / fax: 024 - 684 77 88
teksttelefoon: 024 - 684 77 99
e-mail: info.cvdb@kalorama.nl  / website: www.kalorama.nl   
Kalorama biedt kleinschalige woonvormen aan 71 volwassenen met auditief-visuele beperkingen. Een groot aantal mensen woont er permanent, anderen verblijven er tijdelijk, b.v. om zich voor te bereiden om (opnieuw) zelfstandig of begeleid te gaan wonen. Diegenen die naast hun doof-blindheid nog andere problemen ervaren, kunnen beroep doen op specifieke zorg zoals bijvoorbeeld verzorging, verpleging of psychotherapeutische hulp. Tevens wordt ambulante woonbegeleiding geboden. Per e-mail is een productencatalogus op te vragen.
Manager: Marieke Verseveldt
 
Koninklijke Kentalis
Postbus 7, 5270 BA Sint Michielsgestel
telefoon: 073 - 558 81 40
website: www.kentalis.nl  / doofblindheid@kentalis.nl   
Mensen met doofblindheid kunnen bij Kentalis wonen. Voor kinderen met doofblindheid kan een verblijf in het Orthopedagogisch Centrum of een leefleergroep een oplossing zijn. Van een weekend logeren tot een verblijf van zeven dagen in de week. Jongeren kunnen bij Kentalis leren zelfstandig te wonen. Volwassenen die niet zelfstandig kunnen of willen wonen, kunnen beschermd of begeleid zelfstandig wonen. Wij zorgen ervoor dat een cliënt niet alleen prettig en veilig kan wonen, maar ook zijn/haar leven zoveel mogelijk zelf kan inrichten.
 
Robbert Coppes Stichting
Vlasmeersestraat 38a, 5261 TD Vught
telefoon: 073 - 657 91 57
e-mail: info@robbertcoppes.nl  / website: www.robbertcoppes.nl   
Wonen is een belangrijk onderdeel van leven. Een fijne, veilige plek thuis is het vertrekpunt om met vertrouwen te kunnen deelnemen aan de wereld erbuiten. Voor mensen die blind of slechtziend zijn is de veiligheidsbeleving thuis extra belangrijk. Er is in de begeleiding die de Robert Coppes Stichting biedt veel aandacht voor het letterlijk blindelings de weg weten in en om het huis. Omdat dit een voorwaarde is om ook daarbuiten te kunnen komen, te kunnen participeren.
  • Zelfstandig wonen, waarbij een begeleider van de Robert Coppes Stichting op afgesproken tijden langs komt voor specialistische begeleiding.
  • 'Begeleid wonen' in een woonvorm van de Robert Coppes Stichting is ook een mogelijkheid. Dan is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig of in te roepen.
  • Wonen in een woonvorm van de Robert Coppes Stichting met als doel om zelfstandig te gaan wonen. 'Begeleid naar zelfstandig wonen' noemen we dat.
  • Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) woont iemand in een eigen woning, maar kan wel een beroep doen op dezelfde ondersteuning als waar hij of zij recht op zou hebben in een woonvorm met begeleid wonen.
  • De Robert Coppes Stichting heeft ook een aantal plaatsen voor crisisinterventie. Dan is het door een acute situatie tijdelijk onmogelijk om zelfstandig te wonen en komt iemand tijdelijk wonen in een woonvorm van Robert Coppes met passende zorg. 

VISIO
 
Visio Elizabeth Kalishuis
Bovenweg 2, 1276 XZ Huizen
tel: 088 - 585 54 00 / e-mail: elizabethkalis@visio.org / website: www.visio.org   
Visio Elizabeth Kalishuis is een gespecialiseerd centrum waar volwassenen met een visuele beperking met veel vragen terecht kunnen. Bij het antwoorden van die vragen gaan de medewerkers van Visio Elizabeth Kalishuis steeds uit van de persoon en zijn of haar leefomgeving. Er wordt altijd een individueel zorgplan gemaakt waarin de optimale ontplooiing en deelname aan het maatschappelijk leven van de cliënt centraal staan.
Afhankelijk van de vraag kunnen cliënten rekenen op begeleiding en zorg voor een paar uur per week tot 24 uur per dag. Wie zelfstandig woont, kan begeleiding aan huis (ambulante woonbegeleiding) krijgen.
 
Visio in Grave
De Gasthoeve 2, 5361 HK Grave
tel: 088 - 585 85 00 / e-mail: wonengrave@visio.org / website: www.visio.org
Visio wil een tweede “thuis” bieden voor de kinderen en jongeren die bij ons wonen. Het leven hier is dan ook niet zoveel anders dan thuis. Na school gaan de kinderen buiten spelen, spelletjes doen, fietsen. Of ze trekken zich terug op hun kamer om huiswerk te maken of naar muziek te luisteren. Ieder kind heeft zijn eigen kamer. Een uitzondering daarop zijn de kinderen die maar een of twee nachten komen: soms moeten zij een kamer delen. Iedere groep heeft een gemeenschappelijke ruimte om te eten en te spelen.
Individueel of in groepsverband kunnen kinderen meedoen aan vrijetijdsactiviteiten, zoals werken in de plantenkas of bij de kinderboerderij, streetdance of muziek.
Als een kind eraan toe is, kunnen deze activiteiten ook buiten Visio plaatsvinden.
 
Visio De Heukelom - kindercentrum
Rijksstraatweg 286, 9752 CL Haren
tel: 088 - 585 75 00 / e-mail: deheukelom@visio.org / website: www.visio.org   
Visio De Heukelom biedt kleinschalige woonvoorziening voor kinderen en jongvolwassenen met meervoudige visuele en verstandelijke beperkingen.
Er zijn verschillende geschikte woonhuizen voor groepsbewoning waar kinderen en jonge mensen zichzelf kunnen zijn in een gezellige en veilige omgeving. Een groot deel van hen komt om te logeren of om in deeltijd te wonen. Ook zijn er begeleide en beschermde woonvormen buiten het terrein.
 
Visio in Rotterdam
Oldenhagen 61-65, 3078 BX Rotterdam
telefoon: 088 – 585 98 90 / e-mail: rotterdam@visio.org / website: www.visio.org   
De woonvoorziening van Visio in Rotterdam is een goede, gezellige en veilige woonplek voor visueel en meervoudig beperkte kinderen en volwassenen. De bewoners van de woonvoorziening telt vier woningen die midden in de wijk IJsselmonde in Rotterdam staan. Kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele beperking of een visuele en verstandelijke beperking verblijven daar met elkaar onder begeleiding van deskundige en betrokken groepsleiders. Elke woongroep huisvest maximaal acht bewoners. Voor de locatie van de woningen is gekozen met het idee dat een woonwijk een maatschappij in het klein is. In de directe omgeving van de woningen zijn diverse voorzieningen zoals diverse reguliere scholen en Visio Onderwijs Rotterdam (school voor speciaal onderwijs). Deze liggen op loopafstand, net als sportverenigingen, een winkelcentrum en groenvoorzieningen.
 
Visio in Weesp
e-mail: elizabethkalishuis@visio.org  / website: www.visio.org   
Het woontrainingscentrum van Visio telt negen appartementen met een eigen woon- en slaapkamer, keuken en sanitair. Door kleine aanpassingen zijn de appartementen geschikt gemaakt voor bewoners met een visuele beperking. Een van de appartementen is ingericht als steunpunt. Daar is onder meer een kantoorruimte voor de begeleiding.
Wie in het Woontrainingscentrum woont, wordt zoveel mogelijk begeleid in het eigen appartement. Als het nodig is kunnen er ook groepstrainingen, gesprekken of maaltijden zijn in het steunpunt.
De appartementen van het woontrainingscentrum zijn bedoeld voor: Mensen met een visuele beperking van 18 tot 30 jaar die graag zelfstandig willen wonen maar daar nog vragen over hebben.
Voor volwassenen met een visuele beperking die naast de woonvraag ook vragen hebben over bijvoorbeeld sociale contacten of emotionele beleving. Het gaat dan om vragen waarbij Visio ondersteuning voor langere termijn kan bieden. Informatie via Visio Elizabeth Kalishuis.
 
Visio in Stramproy
Julianastraat 41-45a, 6039 AH Stramproy
tel: 0495 - 43 13 70
Bij Visio Stramproy wonen cliënten vanaf achtien jaar. Momenteel wonen er twaalf mensen verdeeld over drie verschillende huizen. Het gaat om mensen met een visuele en verstandelijke beperking, waarvan sommige cliënten ook rolstoelgebonden zijn. De cliënten wonen in kleine, gemengde groepen.
 
WOONVOORZIENING VOOR OUDEREN
 
Bartiméus Wonen, Henriëtte van Heemstra Huis (verzorgingshuis) en dagverzorging, Vanenburg, Jacques Rijnderslaan, Jeanne Diepenhorstlaan, Smutslaan 39 en De Wittenborgh.
Smutslaan 5, Postbus 14, 3850 AA Ermelo
Bartiméus infolijn: 088 - 88 99 888
telefoon: 0341 - 49 83 50  e-mail: wonen@bartimeus.nl
De ouderen wonen in een verzorgingshuis met op hun visuele beperking afgestemde zorg en begeleiding. Tevens is er aanvullende verpleeghuis-zorg aanwezig. Extern wonende ouderen met een visuele beperking kunnen gebruik maken van in het verzorgingshuis aangeboden dagbesteding. Clustermanager: Cornée Schipper.
 
Hendrik Kok, Zorgcentrum
De Ziel 86, 9450 AA Rolde
telefoon: 0592 - 24 20 20 / e-mail: hendrik-kok@interzorg.nl
Zorgcentrum met 44 plaatsen voor visueel gehandicapte ouderen en 24 plaatsen voor ouderen met dementie. In aangrenzend aanleuncomplex met 52 woningen wordt wijkzorg door Interzorg (Hendrik Kok) geleverd. In het zorgcentrum worden diverse vormen van zorg geleverd zoals: kortdurende opnames en somatische meerzorg. Er zijn mogelijkheden voor logeren, speciaal voor visueel gehandicapte mensen die een aangepaste plek zoeken om een paar dagen eruit te zijn.
Zorgmanager: M. Euving
 
Het Schild, Centrum voor Slechtzienden en Blinden
Wolfhezerweg 101, 6874 AD Wolfheze
telefoon: 026 - 482 11 77 / fax: 026 - 482 21 28
e-mail: info@hetschild.nl / website: www.hetschild.nl  
Het Schild is een relatief klein en modern woonzorgcentrum voor mensen met een visuele beperking.
Kernwaarden: zelfstandigheid, zelfbeschikking en vrijheid.
Het Schild beschikt over 120 ruime woningen en appartementen, en biedt naar wens en op maat:
- allerhande service, dienstverlening en begeleiding (b.v. alarmering, maaltijden, activiteiten, persoonlijke begeleiding bij uitstapjes).
- diverse vormen van zorg (b.v. huishoudelijke hulp, ondersteuning bij persoonlijke zorg, intensieve verzorging en begeleiding).
Cliënten van buiten Het Schild kunnen terecht voor dagbesteding (zowel in Wolfheze als in Ede) en tijdelijk verblijf (dag en nacht). Slechtziende ne blinde mensen met psychogeriatrische problemen zijn welkom bij het team begeleid wonen.
Contact: steunpunt@hetschild.nl 
Directeur: Edwin Frei. Hoofd Zorg & Welzijn: Linda Korf de Gidts
 
 
Woonzorgcentrum Goverwelle
Zorgpartners Midden-Holland
Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda
telefoon: 0182 - 59 67 00 / fax: 0182 – 59 68 00
e-mail: receptie.gov@zorgpartners.nl   
Irishof biedt diensten op het gebied van welzijn, wonen en zorg aan de ouderwordende mens. Zestig plaatsen hebben wij gereserveerd voor visueel gehandicapte ouderen, aan wie wij gespecialiseerde zorg bieden. De andere appartementen worden bewoond door ouderen met een andere somatische beperking.
Directeur: Marjon Vonck
 
Zorgcentrum Licht en Liefde
Prins Bisschopsingel 20, 6211 JX Maastricht
telefoon: 043 - 354 96 00 / fax: 043 - 325 91 40
e-mail: lichtenliefde@mosaezorggroep.nl 
Onderdeel van de Mosae Zorggroep.
Wooncentrum voor 37 ouderen met een visuele beperking.
 
WOONVOORZIENING VOOR VERSTANDELIJK EN VISUEEL GEHANDICAPTEN
 
Bartiméus, Doorn
Oude Arnhemsebovenweg 3, Postbus 87, 3940 AE Doorn
Bartiméus infolijn: 088 88 99 888
telefoon receptie: 0343 - 52 69 11
e-mail: info@bartimeus.nl  / website: www.bartimeus.nl  
Het cluster Nieuwe Heuvelrug biedt ondersteuning aan cliënten met lichte tot ernstige meervoudige beperkingen en cliënten met meervoudige beperkingen en gedragsproblemen. De cliënten wonen op het terrein van Bartiméus in Doorn, of geïntegreerd in de maatschappij. Dit laatste wil zeggen dat ze individueel of in groepsverband in een gewone wijk binnen de samenleving wonen.

VISIO
 
Visio De Blauwe Kamer
Galderseweg 65, 4836 AC Breda
telefoon: 088 - 585 80 00 / e-mail: deblauwekamer@visio.org  / website: www.visio.org   
Bij Visio De Blauwe kamer wonen mensen in groepen van circa zeven personen in achttien woongroepen en twee appartementen. De omgeving is veilig, vertrouwd en aangepast maar toch ook heel gewoon. De Cliënten bepalen zoveel mogelijk zelf hun leven, welke ondersteuning ze willen en in welke mate. Visio geeft ze alle zorg en begeleiding die nodig is. Dit varieert van persoonlijke verzorging tot therapieën, mobiliteitstraining en ondersteunende begeleiding. In de begeleiding streeft Visio naar zo veel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Bij Visio De Blauwe kamer is er naast de mogelijkheid van wonen ook naschoolse opvang, logeeropvang en vakantieopvang.
 
Visio De Brink
Veenweg 20, 9481 TJ Vries
telefoon: 088 - 586 10 00 / e-mail: debrink@visio.org / website: www.visio.org    
Visio De Brink biedt in Vries mogelijkheden voor wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en zintuigelijke beperking. In Vries wonen ongeveer honderdzestig mensen. Daarnaast verblijven sommige cliënten wekelijks enkele dagen bij Visio De Brink. Zij wonen de rest van de tijd gewoon thuis. Andere cliënten komen uitsluitend in de weekenden logeren of verblijven er tijdens hun vakantie. Voor de thuisbewoners biedt Visio De Brink gespecialiseerde thuisondersteuning bij de opvoeding en verzorging, zodat zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Een goede woonomgeving is belangrijk. Bij Visio De Brink wonen en leven cliënten in kleine groepen. Iedere cliënt heeft een eigen zit-slaapkamer met daarbij een gezamenlijke woonkamer, keuken, badkamer, schuur en tuin. De cliënten koken samen met de begeleiding.
 
Visio De Heukelom - Kindercentrum
Rijksstraatweg 286, 9752 CL Haren
telefoon: 088 - 585 75 00 / e-mail: deheukelom@visio.org  / website: www.visio.org
Visio De Heukelom biedt kleinschalige woonvoorziening voor kinderen en jongvolwassenen met meervoudige visuele en verstandelijke beperkingen. Er zijn verschillende geschikte woonhuizen voor groepsbewoning waar kinderen en jonge mensen zichzelf kunnen zijn in een gezellige en veilige omgeving. Een groot deel van hen komt om te logeren of om in deeltijd te wonen. Ook zijn er begeleide en beschermde woonvormen buiten het terrein.
 
Visio Het Huis te Echten
Zuidwolderweg 3-5, 7932 PN Echten
telefoon: 088 - 585 77 00 / e-mail: huisteechten@visio.org  / website: www.visio.org   
Visio Het Huis te Echten heeft verschillende geschikte woonhuizen en appartementen voor groepsbewoning met 24-uurs begeleiding.
De woonhuizen liggen verspreid in Hoogeveen en Ruinen. Bij elke vorm van dienstverlening gaat Visio Het Huis te Echten uit van de cliënten en zijn of haar directe leefomgeving. Er wordt altijd een persoonlijk zorgplan gemaakt waarbij de optimale ontplooiing en de persoonlijke deelname aan het maatschappelijke leven van de cliënt centraal staan. Aan zelfstandig wonende cliënten biedt Visio desgewenst ambulante woonbegeleiding.
 
Visio De Vlasborch
Vlasmeersestraat 99, 5261 TB Vught
telefoon: 088 - 586 15 00 / e-mail: devlasborch@visio.org  / website: www.visio.org   
Visio De Vlasborch biedt op drie locaties gespecialiseerde zorg en begeleiding aan volwassenen en ouderen met een visuele beperking. Het verzorgingshuis van De Vlasborch telt zestig appartementen, de Diepenbrockstraat heeft negentien appartementen en aan het Bisschop Zwijssenplein wonen ook negentien mensen. Naast deze woonvormen is er de mogelijkheid voor begeleid kleinschalig wonen. Verhuizen naar De Vlasborch betekent niet dat iemand met een visuele beperking zijn of haar vrijheid en zelfstandigheid opgeeft. Integendeel. Iedereen krijgt op alle mogelijke manieren ondersteuning om zelf de regie over zijn/haar leven (terug te krijgen en) te behouden. De Vlasborch laat zien dat een visuele beperking geen belemmering hoeft te zijn om prettig door het leven te gaan.
 
 
ANVVB
Postbus 207
3940 AE Doorn
T. 0343 - 411119
E. info@anvvb.nl
  
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 ANVVB All rights reserved.
Gerealiseerd door Smart FMS