AAA
Zoek
 
 
 
 

HULPVERLENING EN REVALIDATIE

 
De regionale instellingen en hun dependances (centra) houden zich bezig met hulpverlening en revalidatie aan slechtzienden en blinden van alle leeftijden:
- advies en consultatie
- voorlichting en informatie
- hulpmiddelen: informatie en advies
- dagrevalidatie en ambulante revalidatie (thuisbegeleiding)
- intramurale revalidatie (dag- en nachtopvang, alleen in de instellingen).
Bartiméus algemene informatie


Bartiméus

Bartiméus infolijn (voor alle vestigingen): 088 - 88 99 888

e-mail: info@bartiméus.nl  / Website: www.bartiméus.nl
Voorzitter Raad van Bestuur: mevrouw drs. Jopie Nooren.
Sectordirectie Wonen: mevrouw S. Muijrers
Sectordirectie Onderwijs: de heer J. Berghuis
Voor alle informatiespreekuren ga naar: www.bartimeus.nl/informatiespreekuren

Bartiméus zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen die slechtziend of blind zijn te verbmeveteren. Met persoonlijk advies, ondersteuning en kennisoverdracht. Hoe dat gebeurt, bepaalt de cliënt zelf. Hij voert de regie over zijn leven en maakt daarin zijn eigen keuzes. Vanuit diverse vestigingen ondersteunen wij de cliënt op maat in zijn eigen omgeving.

Bartiméus biedt verschillende woonvormen, onderwijs, dagbesteding, begeleidt werken en vrije- tijdsbesteding voor mensen met een visuele (en verstandelijke) beperking. Van kortdurende ondersteuning tot 24 uurszorg. Bartiméus heeft speciale afdelingen voor kinderen en jongeren met de ziekte van Batten-Spielmeyer-Vogt en voor doofblinde mensen.
 
Naast voorzieningen voor wonen, arbeid, dagactiviteiten en therapie, beschikt Bartiméus over een centrum voor diagnostiek en advisering ten behoeve van externe cliënten. Hierbij gaat het veelal om cliënten die woonachtig zijn binnen andere (zorg) instellingen. Sector Dienstverlening biedt dienstverlening aan mensen met een visuele beperking met daarnaast een verstandelijke beperking, psychogeriatrische problematiek, psychiatrische problemen of niet-aangeboren hersenletsel. Onderzoeken worden veelal op locatie verricht. Medewerkers van verschillende disciplines zijn aan Dienstverlening verbonden.

Bij Bartiméus heeft onderwijs aan slechtziende of blinde kinderen en jongeren de volle aandacht. Op onze scholen geven wij speciaal basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Maar liever nog komen we bij de leerling op zijn eigen school om ondersteuning en advies te geven. Want pas dan krijgt de integratie van mensen me een visuele beperking echt vorm. Daarnaast verzorgen wij cursussen en trainingen aan zowel leerlingen, ouders en leraren. Ook kunnen wij ondersteunen bij loopbaanadvies of stagebegeleiding. Onze scholen bevinden zich in Zeist, Doorn, Lochem en Ermelo (beroepsonderwijs).

Klanten met een visuele en/of verstandelijke beperking kunnen terecht in onze werkplaatsen voor dagbesteding (al dan niet) met werk- of productiedruk naar vermogen. De activiteiten zijn gericht op ontwikkeling, activering, beleving, onderhouden van vaardigheden en productie- dienstverleningsgerichte betaalde arbeid. Bartiméus biedt drie categorieën arbeidsmatige dagbesteding.

Bartiméuslocaties

Bartiméus Almere
Spoordreef 24a
1315 GP Almere
telefoon: 036 - 54 80 180


Bartiméus Amsterdam
Osdorperban 11a
1068 LD Amsterdam
Bartiméus infolijn: 088 - 88 99 888
telefoon receptie locatie: 020 - 667 68 30 

Bartiméus Arnhem
Kadestraat 3
6811 CA  Arnhem
Bartiméus infolijn: 088 88 99 888
e-mail: info@bartiméus.nl / website: www.bartimeus.nl

Bartiméus Den Haag
Laan 20
2512 GN Den Haag
Bartiméus infolijn: 088 99 888
telefoon receptie locatie: 070 - 311 78 33
Informatiespreekuur: iedere donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur binnenlopen zonder afspraak voor persoonlijk advies en informatie. Als dit beslist niet schikt, kunt u ook bellen voor een afspraak op een ander tijdstip.

Bartimeus Deventer
Mr H.F. de Boerlaan 38a (3e etage)
7417 DB Deventer
Bartiméus infolijn: 088 - 88 99 888
Informatiespreekuur: elke woensdagochtend van 10.00 uut tot 12.00 uur.

Bartiméus Doorn
Bezoekadres: Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn
Bartiméus infolijn: 088 - 88 99 888

Bartiméus Ermelo
Putterweg 140
3851 VG Ermelo
telefoon: 0341 - 55 05 66
Het Bartiméus Servicepunt in Ermelo is wekelijks geopend op dinsdagmiddag van 13.00 uur - 15.00 uur. Het Servicepunt biedt een gevarieerd en actueel aanbod van de meest gebruikte dagelijkse hulpmiddelen van onder andere de firma's Slechtziend.nl en Worldwide Vision. De meeste hulpmiddelen kunnen direct worden gekocht en meegenomen.

Bartiméus Gouda
Middenmolenplein 266
2807 GV Gouda
telefoon: 010 - 33 31 888

Bartiméus Hengelo
Lodewijkstraat 30
7553 LB  Hengelo
telefoon: 088 88 99 888
Postadres: Dr H.F. de Boerlaan 38a
7417 DB  Deventer
Informatiespreekuur: iedere 3e dinsdag van de maand van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Bartiméus Lochem
Graanweg 1b
7242 AT Lochem
Bartiméusinfolijn: 088 - 88 99 888
telefoon receptie locatie: 0573 - 28 90 20

Bartiméus Zeist
Van Renesselaan 30a
3703 AJ Zeist
Postbus 1003
3700 BA Zeist
Bartiméus infolijn: 088 - 88 99 888

Bartiméus Zwolle
Dr. Hengeveldweg 2
8025 AK Zwolle
(gele ingang van het gebouw Hengeveldcollege)
Bartiméus infolijn: 088 - 88 99 888
 

Kalorama

Centrum voor Doofblinden
Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX Beek-Ubbergen.
telefoon: 024 - 684 77 77
e-mail: info.cvdb@kalorama.nl  / website: www.kalorama.nl    
Kalorama biedt diverse revalidatiemogelijkheden aan volwassenen met auditief-visuele beperkingen. Communicatie, zelfstandigheid, psychisch functioneren en contact met lotgenoten zijn kernbegrippen. Revalidatie wordt ambulant, via de deeltijdbehandeling of via tijdelijk of permanent wonen geboden. Een productencatalogus is per e-mail aan te vragen.
Manager: Els Peters.
 

Koninklijke Kentalis

Postbus 7, 5270 BA  St. Michielsgestel
tel: 073 – 558 81 40
website: www.kentalis.nl  / doofblindheid@kentalis.nl
Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben.Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daaom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Samen komen we verder.
Voor mensen met een beperking in horen en zien hebben wij alle kennis en ervaring in huis om hen op maat te ondersteunen. Ook wanneer daarnaast sprake is van andere beperkingen. Wij zijn er voor mensen met aangeboren of verworven doofblindheid, van jong tot oud. Ook  het sociale netwerk en professionals van andere organisaties die mensen  met doofblindheid ondersteunen kunnen een beroep op ons doen.
 

Robert Coppes Stichting

Vlasmeersestraat 38a, 5261 TD Vught
telefoon: 073 - 657 91 57
e-mail: info@robbertcoppes.nl / website: www.robbertcoppes.nl 
De Robert Coppes Stichting ondersteunt volwassenen die een visuele beperking en meestal ook bijkomende beperkingen hebben. Juist die combinatie van beperkingen maakt het leven vaak complex. De Robert Coppes Stichting biedt specialistische begeleiding aan huis in vrijwel heel Zuid-Nederland (inclusief een groot deel van Gelderland). We hebben regioaal werkende teams vanuit Sittard, Vught, Breda en Nijmegen.
In Vught zijn woonvoorzieningen voor begeleid wonen en drie locaties voor dagbesteding. Daarnaast biedt de Robert Coppes Stichting een Revaliderend Zorgprogramma, Volledig Pakket Thuis en allerlei trainingen om te zorgen dat mensen zoveel mogelijk greep op hun eigen leven kunnen houden.
We werken "Op z'n Coppes": betrokken, kleinschalig en "Eigenwijs".
 

Koninklijke Visio

Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Bestuurs en Bedrijfsbureau
Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen
Postbus 1180, 1270 BD Huizen
telefoon: 088 - 585 50 00
e-mail: info@visio.org / website: www.visio.org
                                                                                                           
Bedrijfsbureau Nijmegen
Wijchenseweg 102
6538 SX  Nijmegen
telefoon: 088 - 585 86 00
 
Bedrijfsbureau Vries
Veenweg 20
9481 TJ  Vries                                                                                               
telefoon: 088 – 586 10 00
                                                                                              
Voorzitter Raad van Bestuur: drs M. de Bruine.
Koninklijke Visio wil zelfstandigheid, ontwikkeling en welzijn van mensen met een visuele beperking bevorderen. Zij moeten zo goed mogelijk aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen. Daartoe levert Koninklijke Visio op professionele wijze in heel Nederland verschillende diensten zoals onderzoek, wonen & dagbesteding, onderwijs, revalidatie, behandeling, begeleiding, informatie en voorlichting.
 

Adressen en Revalidatie

Visio, Hettenheuvel 41-43, 1101 BM Amsterdam
telefoon: 088 - 585 57 00 / e-mail: amsterdam@visio.org   
Inloopspreekuur: woensdag 10.00 - 13.00 uur                                                   
 
Visio, Waldeck-Pyrmontstraat 31, 7315 JH Apeldoorn
telefoon: 088 - 585 67 00 / e-mail: apeldoorn@visio.org  
Inloopspreekuur: woensdag 09.00 – 12.00 uur.
ICT-inloopspreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van 15.00 uur tot 16.30 uur
 
Visio Het Loo Erf, Intensieve revalidatie
Waldeck Pyrmontstraat 31, 7315 JH Apeldoorn
telefoon: 088 585 62 00 / e-mail: hetlooerf@visio.org
 
Visio, Heerbaan 14-40, 4817 NL Breda
telefoon: 088 – 585 87 00 / e-mail: breda@visio.org
Inloopspreekuur: vrijdag 13.00 – 16.00 uur
 
Visio, Reitscheweg 7, 5232 BX 's Hertogenbosch
telefoon: 088 - 585 89 00 / e-mail: denbosch@visio.org
 
Visio, Bordewijklaan 3, 2591 XR Den Haag
telefoon: 088 - 585 92 00 / e-mail: denhaag@visio.org                                                                                  
Inloopspreekuur: dinsdag 09.00 – 12.00 uur.
Elke eerste dinsdag van de maand is er ICT- en computerinloopspreekuur
van 09.00 – 12.00 uur.
 
Visio, p/a Albert Schweitzer Ziekenhuis Amstelwijck
Van der Steenhovenplein 1, 3317 NM Dordrecht
telefoon: 088 - 585 94 00 / e-mail: dordrecht@visio.org
Inloopspreekuur: donderdag 09.00 – 12.00 uur.                                          
Computerinloopspreekuur: laatste vrijdag van de maand 13.30 – 16.00 uur.
 
Visio, Castiliëlaan 8, 5629 CH Eindhoven
telefoon: 088 - 585 88 80 / e-mail: eindhoven@visio.org
U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor informatie via telefoon: 088 - 585 88 80.
 
Visio, Stationspark 2, 4462 DZ Goes
telefoon: 088 585 95 00 / e-mail: goes@visio.org
Inloopspreekuur: donderdag 09.00 – 12.00 uur.
ICT-inloopspreekuur: iedere derde donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur
 
Visio, Rijksstraatweg 61, 9752 AC Haren
telefoon: 088 - 585 70 00 / e-mail: haren@visio.org
Inloopspreekuur: woensdag 13.30 – 16.30 uur.
ICT inloopspreekuur: elke vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur.
 
Visio, Gildestraat 3, 1704 AG Heerhugowaard
telefoon: 088- 585 90 00 / e-mail: heerhugowaard@visio.org 
Inloopspreekuur: donderdag 10.00 – 13.00 uur.
 
Visio, Het Haagje 133, 7902 LE Hoogeveen
telefoon: 088 - 585 69 00 / e-mail: hoogeveen@visio.org 
Inloopspreekuur: woensdag 13.30 – 16.30 uur.
 
Visio, Tadingastraat 4, 8932 PJ Leeuwarden
telefoon: 088 - 585 73 00 / e-mail: leeuwarden@visio.org 
Inloopspreekuur: woensdag 13.30 - 16.30 uur                                                                       

Visio, Sandifortdreef 1a, 2333 ZZ Leiden
telefoon: 088 - 585 96 00 / e-mail: leiden@visio.org  
Inloopspreekuur: woensdag 09.30 – 12.00 uur.
 
Visio, Javastraat 104, 6524 MJ  Nijmegen
telefoon: 088 – 585 89 40 / e-mail: nijmegen@visio.org
Inloopspreekuur: dinsdag 13.30 uur tot 16.00 uur
 
Visio, Schiedamse Vest 158, 3011 BH Rotterdam
telefoon: 088 - 585 97 00 / e-mail: rotterdam@visio.org 
Inloopspreekuur: donderdag 13.00 – 15.30 uur.
Computerinloopspreekuur: laatste donderdag van de maand van 13.00 – 15.30 uur
 
Visio, Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen
telefoon: 088 - 585 88 00 / e-mail: sittardgeleen@visio.org  
Inloopspreekuur: woensdag 13.30 – 16.00 uur                                                                             
 

Steunpunten  

Steunpunten regio Noordwest-Nederland

Visio steunpunt Amstelveen
Opsis Oogziekenhuis
Spreekuur maandelijks op dinsdag. In samenwerking met Ergra.? Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde (op doorverwijzing van de oogarts)

Visio steunpunt Amstelveen
Ziekenhuis Amstelland
Polikliniek Oogheelkunde
Spreekuur om de twee weken op donderdag. In samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde (op doorverwijzing van de oogarts)

Visio steunpunt Amsterdam
Academisch Medisch Centrum (AMC)
Polikliniek Oogheelkunde
Om de twee weken  op dinsdag. In samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de polikliniek Oogheelkunde (op door verwijzing van de oogarts)
 
Visio steunpunt Amsterdam

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)
Polikliniek Oogheelkunde
Spreekuur wekelijks op dinsdag/donderdag. In samenwerking met Low Vision Totaal. Alleen voor patiënten van de poli Oogheelkunde (op doorverwijzing van de oogarts)
 
Visio steunpunt Amsterdam
VU Medisch Centrum
Polikliniek Oogheelkunde
Spreekuur om de twee weken op maandag. In samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de poli Oogheelkunde (op doorverwijzing van de oogarts)

Visio steunpunt Amsterdam
BovenIJ Ziekenhuis
Spreekuur één keer per maand op vrijdagmiddag. In samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van de poli Oogheelkunde (op doorverwijzing van de oogarts)

Visio steunpunt Rotterdam
Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM  Rotterdam
telefoon: 010 461 69 35
Inloopspreekuur: iedere derde woensdag van de maand van 09.00 uur tot 12.00 uur
Vragen of afspraken maken: 088 585 97 00, polikliniek oogheelkunde Franciscus Gasthuis: 010 461 69 35.

Visio steunpunt Voorburg
Reinier de Graaf Gasthuis, locatie Diaconessehuis
Polikliniek Oogheelkund
Fonteynenburghlaan 5
2275 CX Voorburg
Spreekuur één keer per maand op woensdag. In samenwerking met Ergra. Alleen patiënten van de poli Oogheelkunde (op doorverwijzing van de oogarts)

Steunpunten regio Zuid-Nederland

Visio steunpunt Arnhem-Velp
Kliniek Velp
poli oogheelkunde                                                                                       
President Kennedylaan 100
6883 AZ Velp                                                                        
telefoon 088 – 585 89 40  
Spreekuur vrijdag op afspraak

Visio steunpunt Velp
Innovisus dagsociëteit

Nieuw Schoonoord 1
6881 TV  Velp
telefoon: 088 585 89 40
Spreekuur op afspraak: vierde donderdag van de maand

Visio steunpunt Blerick-Venlo
De Ruijsdonck

Ruijsstraat 7
5921 VJ Blerick/Venlo
telefoon: 088 585 89 40
Spreekuur op afspraak: eerste dinsdag van de maand

Visio steunpunt Boxmeer
Maaslandziekenhuis Pantein

Dokter Kopstraat 1
5835 DV  Boxmeer
Alleen afspraak mogelijk op doorverwijzing van de oogarts

Visio Steunpunt Den Bosch
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1
5223 GZ  Den Bosch
Spreekuur alleen op afspraak

Visio steunpunt Heerlen
Zuyderland Medisch Centrum

Poli Oogheelkunde
Henri Dunantstraat 5
6419 PC  Heerlen
telefoon: 088 585 88 00
Spreekuur: woensdag van 09.00 tot 12.00 uur op afspraak

Visio steunpunt Maastricht
Oogziekenhuis Maastricht UMC

P. Debyelaan 25
6229 HX  Maastricht
telefoon: 088 585 88 00

Visio steunpunt Nijmegen
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Afspraak alleen mogelijk op doorverwijzing van de oogarts

Visio steunpunt Roermond
Laurentius Ziekenhuis

Mgr Driessenstraat 6
6043 CV  Roermond
telefoon: 088 585 88 00
Spreekuur: donderdag van 09.00 tot 12.00 uur op afspraak

Visio steunpunt Roosendaal
St Franciscus Ziekenhuis

Boerhaavelaan 25
4708 AE  Roosendaal
telefoon: 0165 58 84 30
Spreekuur alleen mogelijk op doorverwijzing van de oogarts

Visio steunpunt Tilburg
St Elisabeth Ziekenhuis

Hilvarensebeekseweg 60
5022 GC  Tilburg
telefoon: 013 539 80 20

Visio Steunpunt Uden
Zienhuis Bernhoven

Nistelrodeseweg 10
5406 PT  Uden
Op dinsdag volgens planning. In samenwerking met Elvea. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde.

Viso steunpunt Weert
Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5
6001 BE  Weert
In de oneven weken, afspraak alleen mogelijk op doorverwijzing van de oogarts

Visio steunpunt Wolfheze
Het Schild

Wolfhezerweg 101
6874 AD  Wolfheze
telefoon: 088 585 89 40
Spreekuur op afspraak: derde dinsdag van de maanden april, juni, augustus, oktober en december.

Steunpunten regio Noord-Nederland

Visio steunpunt Almelo
Vegro Thuiszorgwinkel
Ootmarsumsestraat 134
7603 AL Almelo
?Inloopspreekuur op elke woensdag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur.

Visio steunpunt Apeldoorn
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
Oogpoli
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ  Apeldoorn
telefoon: 055 581 18 12

Visio steunpunt Assen
Vegro Thuiszorgwinkel
Kloekhorststraat 27
9401 BB Assen
Inloopspreekuur elke dinsdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur

Visio steunpunt Deventer
Vegro Thuiszorgwinkel
Koggeschip 202
7429 BG Deventer
Inloopspreekuur woensdag 3 augustus, 5 oktober en 7 december van 10.00 tot 15.00 uur

Visio steunpunt Delfzijl
Ommelander Ziekenhuis Groep
Jachtlaan 50
9934 JD  Delfzijl
Spreekuur een keer per vier weken op dinsdagmorgen. In samenwerking met Ergra.
Alleen voor patiënten van OZG op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Emmen
Vegro Thuiszorgwinkel
Boermarkeweg 60
(in Scheper Ziekenhuis)
7824 AA  Emmen
Spreekuur op afspraak - elke vierde dinsdag van de maand tussen 14.00 - 16.00 uur

Visio steunpunt Enschede
Vegro Thuiszorgwinkel
Boulevard 1945 335
7511 AD  Enschede
Inloopspreekuur woensdag 7 september en 2 november van 10.00 - 15.00 uur 

Visio steunpunt Groningen
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Visio steunpunt Heerenveen
p/a Ziekenhuis De Tjongerschans
Thialfweg 44, 8441 PW  Heerenveen
 
Visio steunpunt Heerhugowaard
Oogcentrum Noord-Holland
Om de twee weken op dinsdagmiddag. In samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van het Oogcentrum, op doorverwijzing van de oogarts.
 
Visio steunpunt Meandergroep Heerlen
Centrum voor slechtzienden Parkstad
Zeswegenlaan 181, 6412 HH  Heerlen
telefoon: 088 – 585 88 00
Spreekuur op afspraak: vierde vrijdag van de maand 09.00 – 11.00 uur
Inloopspreekuur: vierde vrijdag van de maand 11.00 – 12.00 uur
 
Visio steunpunt ‘s Hertogenbosch
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantstraat 1
5223 GZ  ‘s Hertogenbosch
 
Visio steunpunt Hoofddorp
Spaarne Ziekenhuis, Polikliniek Oogheelkunde
Spreekuur elke twee weken op donderdag in samenwerking met Ergra. Alleen voor  patiënten van de polikliniek Oogheelkunde, op doorverwijzing van de oogarts.
 
Visio steunpunt Oogziekenhuis Maastricht UMC
P. Debyelaan 25, 6229 HX  Maastricht
telefoon: 088 – 585 88 00
Spreekuur: maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur.  Afspraken maken via 088 – 585 88 00
 
Visio Steunpunt Ziekenhuis Berhoven Oss
Joannes Zwijsenlaan 12, 5342 BT  Oss
telefoon: 088 – 585 89 00 / Open op vrijdag in de oneven weken. In samenwerking met Elvea. Alleen voor patiënten van de polikliniek oogheelkunde
 
Visio De Gezondshop  Belder 2 – 4, 4704 RK  Roosendaal
Afspraken maken: breda@visio.org / 088 585 87 00 elke eerste dinsdag van de maand.
 
Visio steunpunt Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
Kleiweg 500, 3045 PM  Rotterdam
telefoon: 010 – 461 69 35 / 088 – 585 97 00
Inloopspreekuur: iedere derde woensdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur
Vragen of afspraken maken: telefoon: 088 – 585 97 00
Polikliniek Sint Franciscus Gasthuis, telefoon: 010 – 461 69 35
 
Visio steunpunt Schagen
De Balie, Markt 18 (in de bibliotheek)
Elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur inloopspreekuur voor vragen over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking.
 
Visio steunpunt Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC  Tilburg
Telefoon: 088 – 585 87 00 / e-mail: breda@visio.org
Inloopspreekuur: maandag 08.30 – 1600 uur op afspraak, om de week.
 
Visio steunpunt  Innovisus dag sociëteit Velp
Nieuw Schoonoord 1, 6881 TV  Velp
Telefoon: 088 585 89 40 / Spreekuur op afspraak: vierde donderdag van de maand
 
Visio steunpunt Voorburg
Diaconessenhuis Voorburg, Fonteynenburghlaan 5, 2275 CX  Voorburg
Spreekuur: 1 woensdagmiddag per maand (13.00 -17.00 uur)
 
Visio steunpunt  Het Schild Wolfheze
Wolfhezerweg 101, 6874 AD  Wolfheze
telefoon: 088 – 585 89 40 / Spreekuur op afspraak: derde dinsdag van de maanden april, juni, augustus, oktober en december.    

Steunpunten Regio Noord-Nederland

Visio Steunpunt Almelo
Vegro Thuiszorgwinkel
Ootmarsumssestraat 134
7603 AL  Almelo
Inloopspreekuur elke eerste woensdag van de maand van 13.00  tot 15.00 uur.

Visio steunpunt Apeldoorn
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
Polikliniek Oogheelkunde
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ  Apeldoorn
telefoon: 055 581 18 12 

Visio Steunpunt Assen
Vegro Thuiszorgwinkel
Kloekhorststraat 27
9401 BB  Assen
Inloopspreekuur elke eerste dinsdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur

Visio steunpunt Deventer
Vegro Thuiszorgwinkel
Koggeschip 202
7429 BG  Deventer
Inloopspreekuur woensdag 3 augustus, 5 oktober en 7 december van 10.00 - 15.00 uur

Visio steunpunt Delfzijl
Ommelander Ziekenhuis Groep
Jachtlaan 50
9934 JD  Delfzijl
Spreekuur één keer per vier weken op dinsdagmorgen in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van OZG op doorverwijzing van de oogarts.

?Visio Steunpunt Emmen
Vegro Thuiszorgwinkel
Scheper Ziekenhuis
Boermarkeweg 60
7824 AA  Emmen
Spreekuur op afspraak, elke vierde dinsdag van de maand tussen 14.00 - 16.00 uur.

Visio steunpunt Emmen
Scheper Ziekenhuis
Boermarkeweg 60
7824 AA  Emmen
Spreekuur op dinsdag om de twee weken (even weken). Alleen voor patiënten van het Scheper Ziekenhuis.

Visio steunpunt Enschede
Vegro Thuiszorgwinkel
Boulevard 1945 335
7511 AD  Enschede
Inloopspreekuur woensdag 7 september en 2 november van 10.00 - 15.00 uur

Visio steunpunt Groningen
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Hanzeplein 1
9713 GZ  Groningen
Alleen voor patiënten van het UMCG op doorverwijzing van de oogarts

Visio steunpunt Groningen
TSN Thuiszorgwinkel Berkenlaan
Berkenlaan 2-43
9741 JP  Groningen
Spreekuur op afspraak, elke vierde dinsdag van de maand tussen 14.00 - 16.00 uur

Visio steunpunt Groningen
TSN Thuiszorgwinkel Griffeweg
Griffeweg 11-15
9723 DT  Groningen
Inloopspreekuur elke eerste dinsdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur

Visio steunpunt Heerenveen
Ziekenhuis De Tjongerschans
Polikliniek Oogheelkunde
Thialfweg 44
8441 PW  Heerenveen
Spreekuur één keer per vier weken op vrijdag in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van De Tjongerschans op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Hengelo
Vegro Thuiszorgwinkel
Oldenzaalsestraat 51
7551 AN  Hengelo
Inloopspreekuur elke eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur.

Visio steunpunt Leek
TSN Thuiszorgwinkel
Samuel Leviestraat 14
9351 BM  Leek
?Spreekuur op afspraak, elke vierde dinsdag van de maand tussen 14.00 - 16.00 uur

Visio steunpunt Leeuwarden
MCL Polikliniek Oogheelkunde
Spreekuur één keer per twee weken op woensdag in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënten van het MCL op doorverwijzing van de oogarts.

Visio steunpunt Sneek
Antonius Ziekenhuis
Polikliniek Oogheelkunde
Spreekuur één keer per twee weken op dinsdag in samenwerking met Ergra. Alleen voor patiënen van het Antonius Ziekenhuis op doorverwijzing van de oogarts

Visio steunpunt Stadskanaal
TSN Thuiszorgwinkel
Beneluxlaan 2c
9501 CT  Stadskanaal
Inloopspreekuur elke derde dinsdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur

Visio steunpunt Winschoten
TSN Thuiszorgwinkel
Venne 13
9671 DA  Winschoten
Spreekuur op afspraak, elke tweede dinsdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur

Visio steunpunt Zutphen
Gelre Ziekenhuizen Zutphen
Polikliniek Oogheelkunde
Den Elterweg 77
7207 AE  Zutphen
telefoon: 0575 592 828
Spreekuur vrijdag één maal per vier weken in samenwerking met Elvea, alleen te bezoeken op doorverwijzing van de oogarts

Visio steunpunt Zwolle
Vegro Thuiszorgwinkel
Vechtstraat 104-106
8021 AZ  Zwolle
Inloopspreekuur elke derde dinsdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur 
 
 
ANVVB
Postbus 207
3940 AE Doorn
T. 0343 - 411119
E. info@anvvb.nl
  
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 ANVVB All rights reserved.
Gerealiseerd door Smart FMS